1 Bestand für Kirchem, Katharina

Kirchem, Katharina
gest. 1934