1 Bestand für Freitag, Arno

Freitag, Arno
geb. 24. April 1882